ENG                          

Sporteum SKI CUP 

RANKING ORAZ WYNIKI CYKLU ZAWODÓW GIGANTA

Sporteum Ski Cup Regulamin Rankingu oraz Zawodów

 1. Organizatorem rankingu jest Klub Narciarski Sporteum.
 2. Do rankingu 2017/2018 wchodzą zawody Warszawskiej Ligi Narciarskiej, Pucharu Słowacji, Młodzieżowego Pucharu Polski, OFLA oraz zawody wewnętrzne Sporteum Ski Cup.
 3. Do rankingu dopuszczone są dzieci oraz dorośli trenujący w klubie narciarskim Sporteum oraz dzieci i dorośli z innych klubów dopuszczone przez szefa wyszkolenia Sporteum. Zgłoszenia z innych klubów prosimy o wysyłanie na racing@sporteum.pl
 4. Terminy zawodów: zgodnie z kalendarzem Narciarskiej Sekcji Sportowej Sporteum.
 5. Kategorie wiekowe (Grupy podzielone są na dziewczynki oraz chłopców):
 • Sportusie
 • Super Baby
 • Dzieci Młodsze
 • Dzieci Starsze
 • Junior C, Junior B i Junior A
 • masters
 1. Punktacja rankingu
 • 20pkt – za zdobycie 1 miejsca w swojej kategorii,
 • 15pkt – za zdobycie 2 miejsca w swojej kategorii,
 • 10pkt – za  zdobycie 3 miejsca w swojej kategorii,
 • 8pkt – za zdobycie 4 miejsca w swojej kategorii
 • 5pkt- za zdobycie 5 miejsca w swojej kategorii
 • 3pkt – za zdobycie 6 miejsca w swojej kategorii
 • 1 pkt – za udział w zawodach.

Regulamin poszczególnych edycji zawodów wewnątrzklubowych

 • w zawodach biorą udział wszyscy narciarze biorący udział w zajęciach Klubu Sporteum na Górce Szczęśliwickiej,
 • zawody rozgrywane są w są w gigancie oraz slalomie,
 • każdy z zawodników ma dwa przejazdy,
 • w zawodach oraz rankingu liczy się lepszy przejazd lub suma czasów,
 • nagrodami w zawodach są puchary, medale oraz punkty przyznawane w rankingu sezonowym,
 • dyrektorem zawodów jest osoba delegowana przez Klub Sporteum,
 • protesty oraz reklamacje zgłaszane do dyrektora zawodów rozstrzygane są przez dyrektora zawodów Sporteum,
 • udział w zawodach dla dzieci oraz dorosłych uczęszczających na zajęcia szkoły narciarskiej Sporteum jest bezpłatny w ramach zajęć,
 • Ubezpieczenie: wszystkie dzieci powinny być ubezpieczone od NW/KL (ubezpieczenie takie mozna wykupić w szkole). Dzieci nie będące ubezpieczone nie mogą brać udziału w zawodach.