ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Sporteum SKI CUP 

RANKING ORAZ WYNIKI CYKLU ZAWODÓW GIGANTA

Sporteum Ski Cup Regulamin Rankingu oraz Zawodów

 1. Organizatorem rankingu jest Klub Narciarski Sporteum.
 2. Do rankingu 2017/2018 wchodzą zawody Warszawskiej Ligi Narciarskiej, Pucharu Słowacji, Młodzieżowego Pucharu Polski, OFLA oraz zawody wewnętrzne Sporteum Ski Cup.
 3. Do rankingu dopuszczone są dzieci oraz dorośli trenujący w klubie narciarskim Sporteum oraz dzieci i dorośli z innych klubów dopuszczone przez szefa wyszkolenia Sporteum. Zgłoszenia z innych klubów prosimy o wysyłanie na racing@sporteum.pl
 4. Terminy zawodów: zgodnie z kalendarzem Narciarskiej Sekcji Sportowej Sporteum.
 5. Kategorie wiekowe (Grupy podzielone są na dziewczynki oraz chłopców):
 • Sportusie
 • Super Baby
 • Dzieci Młodsze
 • Dzieci Starsze
 • Junior C, Junior B i Junior A
 • masters
 1. Punktacja rankingu
 • 20pkt – za zdobycie 1 miejsca w swojej kategorii,
 • 15pkt – za zdobycie 2 miejsca w swojej kategorii,
 • 10pkt – za  zdobycie 3 miejsca w swojej kategorii,
 • 8pkt – za zdobycie 4 miejsca w swojej kategorii
 • 5pkt- za zdobycie 5 miejsca w swojej kategorii
 • 3pkt – za zdobycie 6 miejsca w swojej kategorii
 • 1 pkt – za udział w zawodach.

Regulamin poszczególnych edycji zawodów wewnątrzklubowych

 • w zawodach biorą udział wszyscy narciarze biorący udział w zajęciach Klubu Sporteum na Górce Szczęśliwickiej,
 • zawody rozgrywane są w są w gigancie oraz slalomie,
 • każdy z zawodników ma dwa przejazdy,
 • w zawodach oraz rankingu liczy się lepszy przejazd lub suma czasów,
 • nagrodami w zawodach są puchary, medale oraz punkty przyznawane w rankingu sezonowym,
 • dyrektorem zawodów jest osoba delegowana przez Klub Sporteum,
 • protesty oraz reklamacje zgłaszane do dyrektora zawodów rozstrzygane są przez dyrektora zawodów Sporteum,
 • udział w zawodach dla dzieci oraz dorosłych uczęszczających na zajęcia szkoły narciarskiej Sporteum jest bezpłatny w ramach zajęć,
 • Ubezpieczenie: wszystkie dzieci powinny być ubezpieczone od NW/KL (ubezpieczenie takie mozna wykupić w szkole). Dzieci nie będące ubezpieczone nie mogą brać udziału w zawodach.