ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Klubowy Cykl Deblowy Sporteum

Tegoroczny cykl turniejów deblowych rozpoczyna turniej 10 września 2016. Turnieje odbywają się raz w miesiącu zgodnie z kalendarzem klubowym. Od września do czerwca. Ranking deblowy zakończy się wielką galą wraz z rozdaniem nagród! Zapraszamy amatorów debla do zapisów na turnieje w recepcji klubu.

debel

Terminy turniejów:

10.09.2016, 15.10.2016, 05.11.2016, 10.12.2016, 07.01.2017, 04.02.2017, 25.03.2017, 22.04.2017, 20.05.2017

  • Za I miejsce dla zawodnika (pary) w całym cyklu zostanie wręczony puchar.
  • Finaliści każdego z turniejów otrzymają voucher do sklepu sportowego pozwalający na zakup sprzętu do czerwca 2017.
  • Nagrody będą zróżnicowane w zależności od zajętego miejsca.
  • Organizator zapewnia dla każdego zawodnika ciepły posiłek i pakiet startowy w cenie wpisowego.
  • Wpisowe 50 zł od osoby.

Regulamin Turniejów oraz Rankingu

1. Turnieje deblowe odbywją się cyklicznie na kortach ziemnych klubu Sporteum.
2. W turniejach mogą brać udział pary stałe jak i wybierane losowo.
3. W zależności od liczby uczestników turnieje rozgrywane będą z podziałem na grupy (1-8 zgłoszonych par) lub systemem pucharowym (powyżej 9 par).
4. W turniejach mogą brać udział pary z poza klubu Sporteum, jednak nie mogą być zawodnikami, instruktorami lub udzielać komercyjnie lekcji gry w tenisa. Dla wymienionych osób niema karencji.
5. W zawodach mogą brać udział juniorzy i młodziki.
6. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dopuścić parę trenera z amatorem.
7. Z każdej z grup do fazy pucharowej awansują 2 pary, rozgrywając między sobą półfinał i finał, na zasadzie 1 para z grupy 1, z 2parą z grupy 2 itd.
8. Mecze w grupach rozgrywane będą w formule: 1 set do 9 gemów, tiebreak przy stanie 9:9. Od 1/2 i finału: do dwóch wygranych setów przy stanie 1:1, set finałowy – tiebreak do 10.
9. Wszystkie mecze rozgrywane są systemem „nagła śmierć”, przy czym wybór strony serwisowej należy do odbierającego.
10. Zasady ustalania kolejności w grupach oraz rozgrywania turniejów są zgodne z przepisami PZT.
11. Po każdym zakończonym meczu zwycięska drużyna podaje wynik w recepcji klubu lub osoby odpowiedzialnej za turniej (sędzia główny, lub inna osoba wskazana przez organizatora).
12. Na koniec sezonu wyłonieni zostaną najlepsi debliści: najlepsza para i najlepszy zawodnik.
13. Każde spóźnienie się na mecz ponad 15 minut będzie równoznaczne z poddaniem meczu bez gry i wpisaniem wyniku 0:9 (w przypadku setów rozgrywanych od dwóch wygranych 6:0, 6:0).
14. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry w Tenisa PZT.
15. Podczas meczów zawodnicy sami sobie sędziują. Sędziowanie meczu przez osobę trzecią możliwe będzie przy zgodzie wszystkich zawodników.
16. Sędzią głównym zawodów jest Pan Błażej Załuska i tylko on może rozstrzygać wszystkie spory przy braku porozumienia między zawodnikami.
17. Organizatorem turnieju z ramienia Klubu jest Janusz Nowakowski.
18. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły turnieju w zależności od warunków pogodowych, liczby uczestników oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.
20. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

21. Punktacja do rankingu (dla każdego zawodnika oddzielnie)
a. w przypadku turnieju rozgrywanego w grupach:
i. 15 pkt. za pierwsze miejsce,
ii. 10 pkt. za drugie miejsce,
iii. 7 pkt. za udział w półfinałach,
iv. 2 pkt. za zwycięski mecz dla par które nie wyszły z grupy,
v. 1 pkt. za udział w turnieju.
b. w przypadku turnieju rozgrywanego w systemie pucharowym:
i. 15 pkt. za pierwsze miejsce,
ii. 10 pkt. za drucie miejsce,
iii. 7 pkt. za miejsca 3-4,
iv. 4 pkt. za miejsca 5-8,
v. 2 pkt. za miejsca 9-16.
22. Nieprzybycie na turniej zgłoszonego zawodnika bez powiadomienia – 20pkt.
23. Odwołanie uczestnictwa w dniu turnieju zgłoszonego zawodnika – 15pkt.

Call Now Button