ENG                          

 

JUNIORS’ CHALLENGE

Przyjmujemy zapisy na edycję Challengera dla dzieci i mlodzieży 2014/2015! Zgłoś się pawel.grela@sporteum.pl

Szanowni zawodnicy Zapraszamy do dołączenia do rankingu oraz życzymy udanych meczy.

Tenisowe Giganty młodzież do 16 lat

Tenisowe Asy dzieci do 10 lat

Regulamin Turnieju

 1. Klubowa liga dziecięca to przede wszystkim super zabawa.
 2. W Challenge ‘u mogą brać udział wszyscy tenisiści i tenisistki z klubu Sporteum.
 3. Challange prowadzony jest systemem drabinkowym wyłącznie na kortach klubu Sporteum i podzielony jest na dwie kategorie TENISOWE ASY do 10 LAT i TENISOWE GIGANTY DO 16 LAT.
 4. Challange rozpoczyna się 1 października 2013r a kończy się 30 czerwca.
 5. Liga kończy sie turniejem masters z udziałem ośmiu najlepszych uczestników.
 6. Udział zawodników z licencjami PZT  uzależniony jest od decyzji Dyrektora Turnieju.
 7. Zawodnik ma prawo wyzwać przeciwnika do pięciu miejsc przed sobą, na przykład: 11 może wyzwać 10, 9, 8, 7, lub 6. Jeżeli wśród tych zawodników są urlopowani to można ich pominąć, ale nie więcej niż 3 zawodników.
 8. Urlopować można sie kilka razy, ale suma dni nie może przekraczać w danym sezonie 15. Pozostałe nieobecności grożą walkowerem. Urlop należy zgłosić minimum 24 godz. przed rozpoczęciem emailem na adres pawel.grela@sporteum.pl.
 9. Jeżeli wygrywa wyzywający to wchodzi na miejsce wyzywanego i spycha jego oraz pozostałych zawodników o jedną pozycję.
 10. Wyzwania zawodnika można dokonać przez system challengowy dostępny na stronie Sporteum lub w recepcji klubu.
 11. Obowiązek doprowadzenia do uzgodnienia terminu meczu leży na wyzywającym (dziecko lub rodzic). Po wpisaniu wyzwania na listę wyzwań wyzywający musi zawiadomić wyzywanego telefonicznie i ustalić termin meczu.
 12. Termin meczu musi zostać wprowadzony do systemu nie później niż trzeciego dnia po wyzwaniu. Jeżeli termin meczu nie zostanie wprowadzony wyzwanie zostanie anulowane.
 13. Wyzywany ma obowiązek przyjąć wyzwanie, ustalić termin i tym samym zgodzić się na rozegranie meczu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu skontaktowania się z nim wyzywającego. Rozegranie meczu powinno nastąpić nie później niż 10 dni od daty wyzwania.
 14. Jeżeli wynik meczu nie zostanie wprowadzony do systemu obsługującego Challange do 20: 00 10’tego dnia po wyzwaniu to obydwaj zawodnicy dostają walkowera.
 15. W przypadku niedokończenia rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż 10-tego dnia od daty wyzwania. Przekroczenie 10 dniowego terminu dokończenia meczu powoduje walkowera obydwu zawodników.
 16. Zawodnik wyzywający nie może wyzwać z rzędu dwa razy tego samego zawodnika do godz. 20: 00 piętnastego dnia po meczu.
 17. Zawodnik wygrywający spotkanie nie może być wyzwany do godz. 20: 00 drugiego dnia po dniu rozegrania meczu, ale może wyzywać.
 18. Zawodnik przegrywający spotkanie nie może wyzywać do godz. 20: 00 drugiego dnia po dniu rozegrania meczu, ale może być wyzwany.
 19. Zawodnik wyzywający oraz wyzywany nie może zostać wyzwany przez innego zawodnika.
 20. Zawodnik wyzywający oraz wyzywany nie może wyzwać innego zawodnika.
 21. Każda osoba zgłaszająca sie do ligi rozpoczyna grę z ostatniego miejsca w rankingu klubowym.
 22. W szczególnych przypadkach dyrektor ligi ma prawo do anulowania każdego wyzwania.
 23. Walkower skutkuje spadkiem o 2 pozycje, przy drugim i kolejnych walkowerach o 6 pozycji.
 24. Mecze odbywają się na:
 25. Tenisowe Asy –kara serwisowe piłkami typu soft.
 26. Tenisowe Giganty- cały kort piłkami ciśnieniowymi..
 27. System liczenia: do dwóch wygranych setów według zasad PZT.
 28. Uczestnicy Ligi Klubowej sędziują sami swoje mecze według zasady fair play.
 29. Piłki potrzebne do rozegrania meczu zapewnia wyzywający.
 30. Opłatę za kort wnosi każda ze stron po połowie. Zawodnicy Ligi Klubowej posiadają zniżkę na wynajęcie kortu tj.: 1 godz. 30 zł.
 31. Zapisy do Challenge’a przyjmuje recepcja klubu.
 32. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji klubowej.
 33. Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł i przeznaczane jest na nagrody dla zawodników.
 34. W sprawach, o których nie mówi regulamin decyduje dyrektor turnieju Paweł Grela.
Call Now Button