ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Regulamin Klubu Tenisowego SPORTEUM

Organizatorem i właścicielem Klubu Tenisowego Sporteum, jest podmiot prawny Sporteum Sp. z o.o.
Regulamin szkoły tenisa SPORTEUM ma na celu określenie zasad działania szkoły. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez SPORTEUM.

Karnety sezonowe

 • karnety sezonowe są wykupywane zgodnie z cennikiem Sporteum na konkretne dni i godziny na cały sezon,
 • sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia,
 • sezon letni trwa od 1 maja do 30 września,
 • rezerwacje na karnety sezonowe przyjmowane są po wpłacie 1000 zł za karnety droższe oraz 600 zł za karnety tańsze,
 • w sezonie zimowym drugą ratę 5 karnet sezonowy należy opłacić do 15 stycznia,
 • w przypadku odwołania godziny najpóźniej niż w dniu poprzedzający dzień gry, godzinę taką można odrobić na innej wolnej godzinie do końca danego sezonu,
 • nieodrobione godziny nie przechodzą na następne sezony,
 • nie odwołane godziny najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień gry uznawane są za godziny wykorzystane,
 • w weekendy w przypadku odbywającego się turnieju tenisowego Klub zastrzega sobie prawo do odwołania godziny i zaproponowania graczowi innej godziny.

Karnety odhaczane (dziesięcio godzinne)

 • po wykupieniu karnetu 10’cio godzinnego w recepcji klubu prowadzona jest ewidencja karnetów danego gracza wraz z rejestracją godzin wykorzystanych z danego karnetu,
 • karnet odhaczany powinien zostać opłacony przed wykorzystaniem z niego pierwszej godziny,
 • nie odwołane rezerwacje do dnia poprzedzającego dzień gry uznawane są za godziny wykorzystane,
 • w przypadku braku aktualnie wykupionego karnetu rezerwacje nie odwołane do dnia poprzedzającego dzień gry traktowane są jako wykorzystane i na gracza wystawiany jest nowy karnet ze statusem nieopłacony,
 • karnety odhaczane ważne są do końca sezonu, w którym zostały wykupione i nie przechodzą na następne sezony,
 • w weekendy w przypadku odbywającego się turnieju tenisowego Klub zastrzega sobie prawo do odwołania godziny i zaproponowania graczowi innej godziny,
 • UWAGA rezerwacje na najbliższy tydzień, na które gracz nie ma OPŁACONEGO karnetu odhaczanego zostaną uznane za niepotwierdzone i automatycznie usunięte z grafika w poniedziałek danego tygodnia.

Treningi i szkolenie tenisowe

 • szkolenie tenisowe prowadzą w klubie instruktorzy i trenerzy tenisa mający uprawnienia honorowane w Polsce i za granicą,
 • szkolenie na terenie klubu mogą prowadzić jedynie trenerzy posiadający licencję klubu Sporteum,

 

Call Now Button