ENG                          

WARUNKI UBEZPIECZENIA

0

UBEZPIECZENIE WYJAZDÓW NARCIARSKICH
Ubezpieczyciel:
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wariant: 
Bezpieczne Podróże

Zakres ubezpieczenia: 
Standard rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa o SZ (uprawianie sportów zimowych, rozumiane przez rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych).

Ubezpieczenie obejmuje transport śmigłowcem ze stoku oraz koszty leczenia związane w uprawianiem narciarstwa, w tym jazda na tyczkach.

Sumy ubezpieczeń:
– koszty leczenia – od 10.000 do 100.000 EUR
– koszty ratownictwa KR – 6.000 EUR

-leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych – do 600 PLN

– Dzienne świadczenie szpitalne (kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)- 40 PLN za dzień max.przez 10 dni

– Transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej- Do wysokości SU KL maksymalnie przez 10 dni

– Transport ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania w związku z koniecznością leczenia lub po zakończeniu leczenia- Do Rzeczypospolitej Polskiej- do wysokości SU KL/Do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska – do 5.000 EUR

– Transport medyczny Ubezpieczonego za granicą do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi- Do wysokości SU KL

– Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji podróży- do 500 EUR

-Koszty ochrony prawnej Do 2.000 EUR

-Koszty pomocy prawnej Do 1.000 EUR
-NNW Od 15.000 do 100.000 PLN

-Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 100% SU NNW

-Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu Określony % SU NNW

– SPRZĘT SPORTOWY Od 1.000 do 5.000 PLN

-OC Od 30.000 do 100.000 EUR

-Szkody osobowe związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi Do 50% SU OC

-Szkody rzeczowe związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi Do 25% SU OC

Ubezpieczenie nie obejmuje: bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, rezygnacji z imprezy turystycznej oraz chorób przewlekłych.

SIGNAL IDUNA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową w szczególności takich następstw nieszczęśliwych wypadków jak: doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
W przypadku chorób przewlekłych , aby ubezpieczenie zostało stosownie zawarte należy zgłosić tą informację organizatorowi. Dodatkowa opłata za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o CP – 25 EUR/ turnus.

Choroba przewlekła CP – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

Jest możliwość dokupienia dodatkowych wariantów ubezpieczenia, informacja: rezerwacje@sporteum.pl

Comments are closed.

Call Now Button