ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Kontakt

Klub Tenisowy i Narciarski Sporteum

ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa
tel. 22 614 87 44poczta@sporteum.pl
recepcja: +48 796 165 501
wyjazdy letnie i zimowe: 796 998 234
półkolonie letnie i zimowe: 729 041 479
telefon informacyjny, sekcja racing: 729 041 479

Oddział Górka Sczęśliwicka: 
Warszawa, ul. Drawska 22, tel.: +48 729 041 479

Numer rachunku bankowego Klubu: 88 2490 0005 0000 4530 5687 1829
Numer rachunku bankowego Szkoły Tenisa dla dzieci: 43 2490 0005 0000 4600 3353 1485
Numer rachunku bankowego Sekcji Narciarskiej: 82 1020 1042 0000 8502 0315 9704
Numer rachunku bankowego Wakacyjnej Szkółki Sportowej: 82 1020 1042 0000 8502 0315 9704

 

 

Obszary działalności tenisowej:
Szkoła tenisa Warszawa. Szkółka tenisowa. Klub tenisowy. Lato w mieście. Półkolonie tenisowe. Półkolonie sportowe w Warszawie. Obozy tenisowe. Pikniki dla firm.

Zakres aktywności narciarskiej:
Szkoła narciarstwa. Klub narciarski. Przedszkole narciarskie w Warszawie. Narty Włochy. Rodzinne obozy narciarskie. Zawody narciarskie. Imprezy narciarskie dla firm. Pikniki narciarskie.
Klub Tenisowy i Narciarski Sporteum z siedzibą w Warszawie 03-068, ul. Zawiślańska 27, zarejestrowany jako Sporteum Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000303479 z kapitałem zakładowym 100.000 zł, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 524-264-41-46. Klub zarejestrowany jest również Warszawskim Okręgowym Związku Narciarskim oraz Polskim Związku Tenisowym.

Call Now Button