ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

REGULAMINY KLUBU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI HARD COURT MAPEI TNS COMFORT - Oficjalna nawierzchnia Polskiego Związku Tenisowego z certyfikatem ITF 3 Medium

Uprzejmie prosimy o przestrzegani poniższego regulaminu:

 • nie wchodzimy w butach, w których graliśmy na kortach ziemnych (z mączki ceglanej),
 • nie wchodzimy w butach z czarną lub kolorową podeszwą,
 • przed wejściem należy dokładnie wytrzeć buty z piasku i innych nieczystości na wycieraczce wejściowej,
 • nie gramy piłkami, którymi graliśmy na kortach ziemnych (z mączki ceglanej),
 • zalecamy granie w butach specjalnie zaprojektowanych do gry na Hard Courts.
REGULAMIN KLUBU TENISOWEGO SPORTEUM

Organizatorem i właścicielem Klubu Tenisowego Sporteum, jest podmiot prawny Sporteum Sp. z o.o. Regulamin szkoły tenisa SPORTEUM ma na celu określenie zasad działania szkoły. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez SPORTEUM.

KARNETY SEZONOWE

 • karnety sezonowe są wykupywane zgodnie z cennikiem Sporteum na konkretne dni i godziny na cały sezon,
 • sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia,
 • sezon letni trwa od 1 maja do 30 września,
 • rezerwacje na karnety sezonowe przyjmowane są po wpłacie 1300 zł za karnety droższe oraz po pełnej wpłacie za karnety tańsze,
 • w sezonie zimowym drugą ratę za karnet sezonowy należy opłacić do 14 lutego,
 • w przypadku odwołania lub zmiany rezerwacji kortu nie później niż w dniu poprzedzającym dzień gry (do godz. 16.00) godzinę taką można odrobić na innej wolnej godzinie do końca danego sezonu,
 • nieodrobione godziny rezerwacji nie przechodzą na następne sezony,
 • w karnecie sezonowym nie ma limitu odwołań rezerwacji godzin dokonanych zgodnie z regulaminem,
 • nieodwołane godziny najpóźniej do godz. 16.00 dnia poprzedzającego dzień gry uznawane są za godziny wykorzystane,
 • w weekendy w przypadku odbywającego się turnieju tenisowego Klub zastrzega sobie prawo do odwołania godziny i zaproponowania graczowi innego dnia lub godziny gry,
 • Po dokonaniu opłaty za karnet sezonowy zwrot kosztów nie jest możliwy,
 • Z odwołanych godzin nie można założyć rezerwacji sezonowej (odwołane godziny odrabiamy w sposób jednorazowy),

REZERWACJE SEZONOWE

 • Zakładając rezerwację sezonową opłacaną karnetem odhaczanym, gracz ma prawo odwołania 1 godz. w miesiącu kalendarzowym,
 • Nieodwołane rezerwacje do godz. 16.00 dnia poprzedzającego dzień gry uznawane są za godziny wykorzystane,

KARNETY ODCHACZANE (DZIESIĘCIO GODZINNE)

 • Po wykupieniu karnetu 10’cio godzinnego w recepcji klubu prowadzona jest ewidencja Karnetów danego gracza wraz z rejestracją godzin wykorzystanych z danego karnetu,
 • Karnet odhaczany powinien zostać opłacony przed wykorzystaniem z niego pierwszej godziny,
 • w przypadku braku aktualnie wykupionego karnetu rezerwacje nieodwołane do godz. 16.00 dnia poprzedzającego dzień gry traktowane są jako wykorzystane i na gracza wystawiany jest nowy karnet ze statusem nieopłacony,
 • karnety odhaczane ważne są do końca sezonu, w którym zostały wykupione i nie przechodzą na następne sezony,
 • w weekendy w przypadku odbywającego się turnieju tenisowego Klub zastrzega sobie prawo do odwołania godziny i zaproponowania graczowi innego dnia lub godziny,
 • Po dokonaniu opłaty za karnet dziesięciogodzinny zwrot kosztów nie jest możliwy

TRENINGI I SZKOLENIE TENISOWE

 • szkolenie tenisowe prowadzą w klubie instruktorzy i trenerzy tenisa mający uprawnienia honorowane w Polsce i za granicą,
 • szkolenie na terenie klubu mogą prowadzić jedynie trenerzy posiadający licencję klubu Sporteum,
 • za karnet dziesięciogodzinny zwrot kosztów nie jest możliwy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • korzystanie z kortów tenisowych oraz infrastruktury klubowej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu Sporteum,
 • wjazd na parking lub wejście na teren Klubu możliwe jest tylko dla osób posiadających rezerwację na korty tenisowe, gości imprez okolicznościowych organizowanych przez Klub Sporteum oraz półkolonii klubowych dla dzieci,
 • wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju,
 • Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiedniego obuwia,
 • do prowadzenia zajęć sportowych na terenie Klubu Sporteum upoważnieni są jedynie trenerzy i instruktorzy klubu Sporteum,
 • na terenie całego klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów,
 • pracownicy Klubu Sporteum zastrzegają sobie prawo do wyproszenia osób, który zachowują się niekulturalnie lub nie przestrzegają zasad regulaminu,
 • gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej.

[aktualizacja na dzień 28.09.2021]

REGULAMIN SZKÓŁKI TENISOWEJ KLUBU SPORTEUM
 1. Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa ziemnego jest Klub Tenisowy Sporteum, zwany dalej SPORTEUM i reprezentowany przez Sporteum z o.o. ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa.
 2. Regulamin ma na  celu określenie  zasad  działania  szkółki  tenisa.  Zasady  w  nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez KLUB SPORTEUM.
 3. Cennik szkolenia dostępny jest na stronie sporteum.pl
 4. Opłatę za grę w szkółce tenisowej SPORTEUM rodzic/opiekun zobowiązuje się uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca (z góry). Opłatę należy dokonać przelewem na konto lub kartą/gotówką w recepcji. W przypadku dokonywania płatności po 5 dniu danego miesiąca, obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 30 pln.
 5. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 6. Opłata miesięczna jest stała. Jedyną możliwością zmniejszenia opłaty są ferie oraz długoterminowa choroba dziecka, po wcześniejszym uprzedzeniu trenera.
 7. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w soboty i niedziele lub inne dni w po uprzednim zgłoszeniu na adres: rezerwacje@sporteum.pl
 8. Grupa treningowa liczy od 4 do 8 osób.
 9. W przypadku, gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do 3 osób szkółka tenisowa SPORTEUM zaproponuje Klientowi inną  grupę, chyba, że klient oraz pozostałe osoby z grupy wyrażą zgodę na uczestniczenie i ponoszenie opłata za zajęcia w zmniejszonej grupie, z podwyższoną opłatą.
 10. Czas jednej lekcji wynosi 55 min.
 11. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje brak gwarancji miejsca w grupie treningowej. Prosimy o terminowe wpłaty.
 12. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 13. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy KLUBU.
 14. Rezygnacja ze szkolenia musi być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na adres rezerwacje@sporteum.pl
 15. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w szczególności czyste niebrudzące obuwie. Obowiązkowa zmiana obuwia przy wejściu na kort o nawierzchni hard court mapei tns comfort.
 16. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać tylko dzieci aktualnie uczestniczące w zajęciach – zakazuje się wchodzenia rodzicom na kort podczas zajęć.
 17. Szkółka tenisowa SPORTEUM zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzenia zajęć.
 18. W przypadku osób, które dołączą do szkolenia podczas trwania roku szkolnego, koszt szkolenia w danym miesiącu jest ustalany indywidualnie.
Call Now Button