ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

REGULAMINY I DOKUMENTY

W tym miejscu znajdą Państwo nasze klubowe regulaminy.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI HARD COURT MAPEI TNS COMFORT

Oficjalna nawierzchnia Polskiego Związku Tenisowego z certyfikatem ITF 3 Medium

Uprzejmie prosimy o przestrzegani poniższego regulaminu:

 • nie wchodzimy w butach, w których graliśmy na kortach ziemnych (z mączki ceglanej),
 • nie wchodzimy w butach z czarną lub kolorową podeszwą,
 • przed wejściem należy dokładnie wytrzeć buty z piasku i innych nieczystości na wycieraczce wejściowej,
 • nie gramy piłkami, którymi graliśmy na kortach ziemnych (z mączki ceglanej),
 • zalecamy granie w butach specjalnie zaprojektowanych do gry na Hard Courts.

REGULAMIN SZKÓŁKI TENISOWEJ KLUBU SPORTEUM 

 1. Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa ziemnego jest Klub Tenisowy Sporteum, zwany dalej SPORTEUM i reprezentowany przez Sporteum z o.o. ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa.
 2. Regulamin ma na  celu określenie  zasad  działania  szkółki  tenisa.  Zasady  w  nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez KLUB SPORTEUM.
 3. Cennik szkolenia dostępny jest na stronie sporteum.pl
 4. Opłatę za grę w szkółce tenisowej SPORTEUM rodzic/opiekun zobowiązuje się uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca (z góry). Opłatę należy dokonać przelewem na konto lub kartą/gotówką w recepcji
 5. Opłata miesięczna jest stała. Jedyną możliwością zmniejszenia opłaty są ferie oraz długoterminowa choroba dziecka, po wcześniejszym uprzedzeniu trenera.
 6. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w soboty i niedziele lub inne dni w po uprzednim zgłoszeniu na adres: rezerwacje@sporteum.pl
 7. Gdy liczba osób w grupie zmniejszy się o 1 dziecko szkółka tenisowa SPORTEUM gwarantuje zachowanie niezmiennej ceny.
 8. Grupa treningowa liczy od 4 do 8 osób. W przypadku, gdy liczba osób w grupie zmniejszy się do 3 osób szkółka tenisowa SPORTEUM zaproponuje Klientowi inną  grupę, chyba, że klient oraz pozostałe osoby z grupy wyrażą zgodę na uczestniczenie i ponoszenie opłata za zajęcia w zmniejszonej grupie, z podwyższoną opłatą.
 9. Czas jednej lekcji wynosi 55 min.
 10. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 11. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje brak gwarancji miejsca w grupie treningowej. Prosimy o terminowe wpłaty.
 12. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 13. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy KLUBU.
 14. Rezygnacja ze szkolenia musi być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na adres rezerwacje@sporteum.pl bądź u trenera prowadzącego zajęcia.
 15. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w szczególności czyste niebrudzące obuwie.
 16. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać tylko dzieci aktualnie uczestniczące w zajęciach – zakazuje się wchodzenia rodzicom na kort podczas zajęć.
 17. Szkółka tenisowa SPORTEUM zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzenia zajęć.
 18. W przypadku osób, które dołączą do szkolenia podczas trwania roku szkolnego, koszt szkolenia w danym miesiącu jest ustalany indywidualnie.
Call Now Button