ENG                          

LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA WARSZAWA – MAZOWIECKIE

ZOBACZ KALENDARZ WYJAZDÓW LICENCJONOWANEJ SZKOŁY NARCIARSKIEJ.
KALENDARZ WYJAZDÓW

Szkoła narciarska Klubu Sporteum posiada licencję A i D Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa – Polskiego Związku Narciarskiego. 

NASZE CERTYFIKATY  


Jak szkolimy na obozach narciarskich, w przedszkolu Sportusie oraz warszawskiej Górce Szczęśliwickiej?

 • zgodnie z wytycznymi PZN oraz SITN,
 • na podstawie metodyki „SITN’usiowy program szkolenia dzieci”,
 • z uśmiechem, doświadczeniem i odpowiedzialnością,
 • mając na uwadze przede wszystkim przyjemność i bezpieczeństwo dziecka,
 • efekty szkoleniowe są pochodną radości z nauki naszych podopiecznych.

Co to jest program SITN’usiowy?

 • specjalistyczny Program Nauczania Narciarstwa Dzieci opracowany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
 • standaryzuje naukę oraz podnoszenie umiejętności jazdy na nartach Dzieci i Młodzieży
 • składa się z 8 poziomów uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności – od wprowadzenia w świat narciarstwa do jazdy sportowej
 • każdy z poziomów składa się z 1 głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie ją uzupełniają

Cele wdrożenia programu SITN’usiowego do Klubu?

 • nasz dotychczasowy sposób nauki Dzieci i Młodzieży jazdy na nartach jest zbieżny z metodologią programu SITNUsiowego
 • standaryzując etapy zdobywania umiejętności narciarskich do 8 poziomów doskonalimy drogę rozwoju od SITNUsia do Racing Teamu
 • podnoszenie kwalifikacji narciarskich odbywa się w spójny sposób podczas treningów w Warszawie, na obozach w polskich górach, jak również podczas wyjazdów alpejskich
 • każdy Uczestnik naszych zajęć zdobycie umiejętności danego poziomu SITNUSiowego potwierdza zaliczeniem ustandaryzowanego testu
 • kontynuacja podnoszenia umiejętności narciarskich Uczestnika następuje w zaplanowany sposób, uwzględniający obecny poziom jego zaawansowania
 • nasza szkółka narciarska Warszawa prowadzi ustandaryzowany system szkolenia składający się z  8 poziomów, który stanowi dla Rodzica jasny system szkolenia ich Pociech, umożliwia efektywne dołączenie do prowadzonych przez nas zajęć na odpowiednim poziomie zaawansowania.

NASZ PROGRAM SZKOLENIA DZIECI zgodny z wytycznymi SITN

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył BIAŁĄ gwiazdkę?
BIAŁA GWIAZDKA = „SKRĘCAMY PŁUGIEM”

 • samodzielne podchodzenie bokiem, swobodne się poruszanie i zmienia kierunku maszerując lub ślizgając po płaskim
 • zjazd w pozycji płużnej i zatrzymanie się
 • krótki zjazd na nartach równoległych i zatrzymanie się pługiem
 • skręcanie łukami płużnymi
 • bezpieczne upadanie i podnoszenie się
 • samodzielny wjazd wyciągiem przeznaczonym dla dzieci

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „BIAŁEJ Gwiazdki”

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył ZIELONĄ gwiazdkę?
ZIELONA GWIAZDKA = „ŁĄCZYMY NARTY”

 • swobodny i samodzielny zjazd z łatwego stoku łukami płużnymi
 • przechodzenie do równoległego ustawienia nart w końcowej fazie skrętu
 • kontrolowanie prędkości
 • jazda skrętami o różnym promieniu
 • zatrzymanie pługiem we wskazanym miejscu

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „ZIELONEJ Gwiazdki”

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył NIEBIESKĄ gwiazdkę?
NIEBIESKA GWIAZDKA = „ŚLIZGAMY SIĘ RÓWNOLEGLE”

 • skręcanie równolegle techniką ślizgową z kontrolowaną prędkością
 • przyjmowanie pozycji zjazdowej i prowadzenie nart równolegle
 • zatrzymanie bokiem w wyznaczonym miejscu
 • jazda z kijkami
 • dbanie o bezpieczeństwo na stoku zgodnie z zasadami Dekalogu FIS

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „NIEBIESKIEJ Gwiazdki”

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył CZERWONĄ gwiazdkę?
CZERWONA GWIAZDKA = „ZACZYNAMY JEŹDZIĆ NA KRAWĘDZIACH”

 • ześlizgiwanie bokiem, do zatrzymania
 • skręcanie z prowadzeniem nart od ześlizgu do zakrawędziowania
 • przyjmowanie pozycji dostokowej i dośrodkowej

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „CZERWONEJ Gwiazdki”

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył CZARNĄ gwiazdkę?
CZARNA GWIAZDKA = „ROBIMY DŁUGIE I SZYBKIE SKRĘTY”

 • skręcanie z prowadzeniem nart w śladzie ciętym/zakrawędziowanie w skręcie o długim i średnim promieniu
 • utrzymywanie prawidłowej sylwetki oraz kontrolowanie prędkości
 • przyjmowanie pozycji dostokowej i dośrodkowej

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „CZARNEJ Gwiazdki”

Jakie umiejętności charakteryzują Narciarza, który zdobył BRĄZOWĄ gwiazdkę?
BRĄZOWA GWIAZDKA = „JEŹDZIMY KRÓTKIMI SKRĘTAMI”

 • skręcanie z prowadzeniem nart w śladzie ciętym/zakrawędziowanie w skręcie o krótkim promieniu
 • przejazd po torze slalomowym skrętem o krótkim promieniu w śladzie ciętym w określonym czasie

Drogi Rodzicu, jeśli Twoja Pociecha opanowała powyższe umiejętności to jest Narciarzem „BRĄZOWEJ Gwiazdki”

 

LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA – KALENDARZ WYJAZDÓW
KALENDARZ WYJAZDÓW

Call Now Button