ENG                          

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klub Sporteum z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i  poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • skąd pozyskujemy dane,
 • co robimy z tymi danymi,
 • w jaki sposób przechowujemy dane,
 • komu przekazujemy/ujawniamy dane,
 • jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych,
 • oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

„SPORTEUM” w niniejszej polityce prywatności odnosi się przede wszystkim do wszelkich działań związanych z działalnością 4 podmiotów, które ściśle współpracują i mają tą samą siedzibę. Administratorem danych na rzecz współpracujących podmiotów jest:

Sporteum Fundacja Promocji Sportu, ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa
NIP: 524-276-95-86, KRS: 0000507337, REGON: 147459842
Numer Rachunku: 82 1020 1042 0000 8502 0315 9704

Dane pozyskiwane są przez 4 podmioty współpracujące jako grupa KLUB SPORTEUM, z jedną siedzibą. Jest to zespół  współpracujących podmiotów o różnej i wyodrębnionej formie prawnej:

 1. Sporteum Sp. z o. o.
 2. Sporteum Ski Club
 3. Sporteum Group Sp. z o. o.
 4. Sporteum Fundacja Promocji Sportu – podmiot zajmuje się obsługą rozwoju sportowego zawodników narciarskich, organizacja wyjazdów na zawody non profit oraz współ organizacja półkolonii, prowadzenie akcji promujących aktywny tryb życia w lokalnym środowisku, działania na rzecz dzieci z trudnościami zdrowotnymi lub społecznymi (po przeszczepie nerek, z zastawkami lub problemami kardiologicznymi oraz osierocone).

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy rezerwuje wycieczkę (bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych zaufanych niezależnych partnerów), rezerwuje obóz dla dziecka lub półolonie, korzysta z naszej witryny internetowej, dokonuje rezerwacji kortu tenisowego lub godziny nauki z instruktorem, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości;
 2. Dane APIS (Zaawansowane informacje na temat pasażera), w tym imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, płeć, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data wygaśnięcia i kraj wydania dokumentu;
 3. Informacje na temat stanu zdrowia uczestników, którzy mają specjalne wymagania medyczne i/lub żywieniowe;
 4. Historia podróży, w tym informacje na temat wycieczek i/lub usług zarezerwowanych w związku wycieczką;
 5. Informacje na temat preferencji użytkownika oraz osób, z którymi podróżuje, związanych z podróżowaniem, podanych przez użytkownika;
 6. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji;
 7. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 8. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne (na przykład w przypadku, gdy użytkownik poprosi o pomoc specjalną) lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy haseł, umów z podwykonawcami oraz bezpiecznymi technologiami.

Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim (np. dostawca cateringu, hotele lub obiekty, przewoźnicy) w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

PAYLANE

Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: „Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika,. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczacych użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać informację na adres rezerwacje@sporteum.pl lub skontaktować się z nami pocztą, wysyłając pismo na adres Sporteum Fundacja Promocji Sportu, ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

 

Call Now Button